กวดวิชา
บ้านต้นกล้า
มุ่งเน้นสร้างนักเรียน
ให้มีความรู้อย่างแท้จริง
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

บ้านต้นกล้าอุดมไปด้วย
วิริยะ สติ และปัญญา
เปิดสอนระดับ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
เปิดสอน 4 ภาคเรียน
ภาคเรียนที่เดือน
1มิ.ย. - ก.ย.
2ต.ค.
3พ.ย. - ก.พ.
4เม.ย.
รับสมัครทั้งปี
สนใจติดต่อ 089-242-2525

สอนโดย
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
จบการศึกษาระดับปริญญาโท
จาก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับประถมศึกษา (ป.3 - ป.6)
เปิดสอน 4 วิชา ได้แก่  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ  และวิชาภาษาไทย
รวม 56 ชั่วโมง  ค่าเรียน 4,000 บาท/คอร์ส
เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-12.30 น.
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
เปิดสอน 3 วิชา ได้แก่  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  และวิชาภาษาอังกฤษ
รวม 56 ชั่วโมง  ค่าเรียน 4,000 บาท/คอร์ส
เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-16.30 น.
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
เปิดสอน 2 วิชา ได้แก่
วิชาคณิตศาสตร์ค่าเรียน เดือนละ 1,200 บาทรวม 8 ชั่วโมงเรียนทุกวันอาทิตย์
วิชาฟิสิกส์ค่าเรียน เดือนละ 1,200 บาทรวม 8 ชั่วโมงเรียนทุกวันอาทิตย์บ้านต้นกล้าs
301/109 หมู่ 10 รุ่งอรุณ 2 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ : 089-242-2525 , Email : narong_5@hotmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม   8107  ท่าน
www.phuwadee.com